Czy wiesz, że możesz otrzymać refundację swoich nowych okularów?


Poniżej podajemy wskazówki, dlaczego warto zainteresować się refundacją okularów przez pracodawcę oraz wskazujemy najważniejsze ku temu wymagania.

Podstawa prawna

Pracodawca jest zobowiązany do refundacji okularów pracownikowi, który pracuje przy komputerze, i u którego lekarz okulista stwierdził wadę wzroku.

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Zapewnienie okularów korygujących wzrok może oznaczać wręczenie pracownikowi okularów w formie rzeczowej, zapłatę za okulary lub refundację poniesionych przez pracownika kosztów.

Jaka jest kwota refundacji?

Wysokość refundacji zależy od polityki Twojej firmy. Najprostszym sposobem sprawdzenia wysokości refundacji za okulary korekcyjne jest skontaktowanie się z działem HR lub działem kadr.

Co zrobić, by uzyskać zwrot kosztów za okulary?

Wystarczy nam informacja, że potrzebujesz faktury imiennej lub na firmę, w zależności od wytycznych Twojego pracodawcy, a my ją wystawimy. Następnie Ty dostarczysz FV swojej firmie i rozliczysz się zgodnie z polityką zwrotów.

Własna firma

Zapytaj księgowość, czy przy profilu Twojej działalności możesz uznać koszt zakupu okularów jako koszt uzyskania przychodu z Twojej działalności.


Jeśli masz jeszcze dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami!

Kontakt

Gdzie nas znajdziesz?

Informacje kontaktowe


Adres: ul. Woronicza 32, Warszawa
Adres email: optykworonicza@gmail.com
Numer telefonu: 571-095-150

Zapraszamy!

Poniedziałek: 11:00 - 19:00
Wtorek: 11:00 - 19:00
Środa: 11:00 - 19:00
Czwartek: 11:00 - 19:00
Piątek: 11:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 14:00

Formularz kontaktowy